rozliczenia księgowe

Nowy JPK VAT od października

Nowy JPK VAT od października zaczął obowiązywać na nowych zasadach. Warto zaznaczyć, że zmiany w JPK_V7 nie dotyczą podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc takich, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł. Istotne jest, że nawet przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje unijne, a w kraju korzystają ze zwolnienia podmiotowego – nie muszą składać nowego JPK_V7.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Korzystanie ze zwolnień podatkowych to duża korzyść dla przedsiębiorców, a dla niektórych możliwość utrzymania się na bardzo zróżnicowanym w dzisiejszych czasach rynku.

Istnieje wielu przedsiębiorstw, ale nie każdego z nich ulgi obowiązują.

Zwolnienie podmiotowe z VAT skierowane jest głównie do małych i dopiero rozpoczynających świadczenie swoich usług działalności.

Kogo dotyczy zwolnienie podmiotowe z VAT?