spółka w zawieszeniu

Zawieszenie spółki pomoc

Zawieszenie działalności gospodarczej to w dalszym ciągu pojęcie nieco tajemnicze dla polskich przedsiębiorców. Z kolei w większości przypadków opcja zawieszenia spółki okazała się znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż ostateczna jej likwidacja.

W praktyce likwidacja spółki jest krokiem ostatecznym i jej podjęcie nie daje już możliwości odwrotu – firma po prostu przestaje istnieć. Z kolei zawieszenie działalności daje przedsiębiorcy możliwość tymczasowego zaprzestania prowadzenia swojej działalności. Okres zawieszenia może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa

Zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa nie zawsze musi skutkować jego likwidacją. Przedsiębiorca może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez ten czas może przemyśleć swoje dalsze kroki.

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa pozwala przedsiębiorcy skorzystać z wielu ulg finansowych, udogodnień podatkowych, zwolnień z opłacania składek do ZUS oraz składania deklaracji VAT.

Aby mogło dojść do zawieszenia działalności, firma nie może zatrudniać pracowników!