sporządzenie JPK

Usługa księgowa

Zazwyczaj pojedyncza usługa księgowa skierowana jest do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, może być to na przykład rozliczenie PIT.

Przedsiębiorcy także czasami korzystają z oferty, jaką jest usługa księgowa rozliczenie podatku, sporządzenie JPK czy sprawozdania finansowego.

Dla firm jest to jednak nieopłacalne, ponieważ, ze względu na konieczność prowadzenia księgowości, decydują się na obsługę księgową, w której wszystko związane z prowadzeniem ksiąg, ewidencją i rozliczeniami zawarte jest w całość.