sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok

Składanie sprawozdania finansowego w 2020

W życie wraz z nowym rokiem weszło wiele zmian i składanie sprawozdania finansowego w 2020 będzie różniło się od tego składanego w poprzednich latach.

Sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS musi być przekazane za pomocą środków elektronicznego przekazu. Szefowi KAS wraz z dołączonymi badaniami, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.