sprawozdanie finansowe 2020

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Do 3 miesięcy po dniu bilansowym każdy przedsiębiorca, który opiera swoją księgowość na księgach rachunkowych zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie musi być w odpowiedniej formie, a od roku 2019 jest to forma elektroniczna. E-sprawozdania tworzy się w sposób jaki narzuca Ministerstwo Finansów.

Przede wszystkim, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest czasochłonne i musi zawierać:
- WPROWADZENIE
- BILANS
- PRZEGLĄD EKONOMICZNY FIRMY
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT