sprawozdanie finansowe za 2019

Jak w 2020 złożyć sprawozdanie finansowe?

W ubiegłych latach obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciążał tylko jednostki, które prowadziły działalność gospodarczą, czyli te, które składały sprawozdanie do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a będące podatnikami CIT.