tania rachunkowość Kraków

Tania rachunkowość na terenie Krakowa

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość prowadzona jest w celu dostarczenia informacji na temat szczegółowej sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu gospodarczego. Rachunkowość obejmuje księgowość, kalkulację oraz sprawozdawczość.