usługi księgowe Kraków

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Podmioty gospodarcze, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jawne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązane są na koniec roku przeprowadzić ewidencję podsumowującą rok obrotowy firmy.

Zmiana biura rachunkowego

Korzystanie z usług biur rachunkowym w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne i większość firm posiada podpisaną umowę z firmą usługową, zajmującą się rozliczaniem i finansami w firmie.

Zdarzają się sytuacje, gdzie zmiana biura rachunkowego jest niezbędna.

Powody?
1. Błędy, braki w obliczeniach i dokumentach.
2. Niedogodny dla właściciela dowód dokumentów.
3. Brak działań w kwestii optymalizacji kosztów w firmie.

To najczęstsze powody chęci podjęcia kroku, jakim jest zmiana biura rachunkowego.

Strony