złożenie sprawozdania finansowego

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Wiele firm księgowych oferuje pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019, ponieważ doświadczony i obeznany w zmianach księgowych jest w stanie wykonać to zadanie najbardziej prawidłowo.

Sprawozdanie za 2019 rok dla niektórych jednostek będzie wyglądało inaczej. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami zgłoszonymi do KRS do tej pory składały sprawozdania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, ale nie ustrukturyzowanej.