zakładanie firm

Kadry i płace

Prowadzenie swojej firmy, a co się z tym wiąże zatrudnianie pracowników, zmusza do ewidencjonowania ich pracy.
Dokumentacja kadrowo-płacowa stanowi podstawę do naliczania w przyszłości takich świadczeń jak renty i emerytury.
Bardzo istotne jest, aby dane akta prowadzone były w sposób rzetelny, chodzi tutaj przede wszystkim o terminowość, czytelność, a także autentyczność.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Wielu pośród działających na rynku przedsiębiorstw, zobowiązanych jest do prowadzenia pełnej księgowości. Do grona tych osób należą wszyscy, którzy prowadzą spółki akcyjne, z o.o., komandytowe, a także komandytowo-akcyjne. Prowadzenie ksiąg handlowych jest obowiązkowe także w pozostałych formach działalności gospodarczej, od czasu przekroczenia limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Strony