zatrudnienie cudzoziemca

Pozwolenie na pracę dla Ukraińców

Trudna sytuacja gospodarcza u naszych wschodnich sąsiadów sprawiła, że coraz większa ilość obywateli z Ukrainy decyduje się podjąć pracę w Polsce. W ten sposób osoby te chcą zapewnić sobie i swoim rodzinom życie na dobrym poziomie.

Aby jednak móc legalnie podjąć pracę w Polsce Ukrainiec potrzebuje pozwolenia. Dokument taki można uzyskać w urzędzie wojewódzkim. Co jednak ważne, ubiegać o niego powinien się pracodawca, a nie potencjalny pracownik.