zawieszenie działalności a ZUS

ZUS a zawieszenie działalności

Każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej bez względu na tego przyczynę. Warunkiem, który musi spełnić jest wyłącznie niezatrudnianie pracowników na dzień składania wniosku. Jeżeli jednak firma zatrudnia pracowników wówczas konieczne jest ich wcześniejsze wyrejestrowanie.

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie zobowiązany jest do złożenia wniosku o jej wznowienie.