zawieszenie firmy

ZUS a zawieszenie działalności

Każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej bez względu na tego przyczynę. Warunkiem, który musi spełnić jest wyłącznie niezatrudnianie pracowników na dzień składania wniosku. Jeżeli jednak firma zatrudnia pracowników wówczas konieczne jest ich wcześniejsze wyrejestrowanie.

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie zobowiązany jest do złożenia wniosku o jej wznowienie.

Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej firmy

Podczas funkcjonowania firmy może dojść do sytuacji, gdy konieczne okaże się chwilowe zawieszenie jej działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mają prawo zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Podczas tego okresu przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, która zapewniłaby mu bieżący przychód.

Co jednak ważne, w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podejmować kroki zabezpieczające źródło jego przychodów. Może także zbywać środki swojego majątku.

Strony