zmiany w księgowości

Split payment zmiany od 1 listopada 2019

Obowiązek podzielonej płatności, czyli Split Payment zmiany od 1 listopada 2019.

Z tym dniem do ustawy na temat tego mechanizmu weszły pewne nowe obowiązki i zasady, które dobrze jest znać.

Celem mechanizmu było uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie wyłudzeniom podatku VAT.

Mechanizm podzielonej płatności polega na wyodrębnieniu z kwoty brutto: kwotę netto i podatek VAT. Tym sposobem kwota netto wpłacana jest bezpośrednio na rachunek kontrahenta, natomiast podatek VAT na osobne konto VAT zakładane i prowadzone przez bank za darmo.