Uproszczona księgowość cena

Księgowość uproszczona to mniej skomplikowany system ewidencji księgowej. Wielu przedsiębiorców chce prowadzić księgowość właśnie w tej formie, ponieważ nie wymaga ona od nich posiadania ogromnego zakresu wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Do form uproszczonej księgowości zaliczamy ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową oraz księgę przychodów i rozchodów. Ryczał ewidencjonowany to forma, w której przedsiębiorca nie uwzględnia w rozliczeniu żadnych kosztów i płaci stałą stawkę podatku od całości przychodu. Wybór ryczałtu musi być poprzedzony spełnieniem określonych wymogów w obszarze rodzaju działalności. W karcie podatkowej stawka podatku uzależniona jest w przypadku karty podatkowej od wielkości miejscowości w której prowadzona jest działalność (ilości mieszkańców) oraz od tego czy przedsiębiorca posiada pracowników (i ilu). Najpopularniejszą formą księgowości uproszczonej jest Księga Przychodów i Rozchodów, w której podatek płaci się od osiągniętych zysków (przychód pomniejszony o koszty).

Jeżeli interesuje Cię pojęcie „uproszczona księgowość cena” to skontaktuj się z nami w celu pozyskania szczegółowej wyceny prowadzenia księgowości uproszczonej w Twojej firmie. Nasz cennik jest elastyczny, czyli uzależniony od ilości dokumentów księgowych.