Uzyskanie pozwolenia na pracę

Zanim zdecydujesz się zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie, powinieneś pamiętać, że jest to forma inna niż w przypadku zatrudnienie obywateli polski. Przede wszystkim musisz zorientować się, czy w danym przypadku będzie wymagane zezwolenie na pracę. Pozwolenie na pracę to dokument wydawany przez wojewodę odpowiedniego na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy. To właściciel firmy musi ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na pracę.

Cudzoziemiec, który rozpoczyna pracę w Polsce musi legalnie przebywać na terenie Polski, czyli musi posiadać np. wizę. Jeżeli nie ma takiego dokumentu to pracodawca ma obowiązek pozyskać dokument legalizujący pobyt cudzoziemca.

Wniosek podzielony jest na trzy części: pierwsza dotyczy cudzoziemca, druga pracodawcy, a ostatnia zawiera pozostałe dane. Wśród danych dotyczących cudzoziemca przedsiębiorca będzie musiał podać m.in. zawód wyuczony, kwalifikacje, uprawnienia wymagane podczas wykonywania powierzonej funkcji, informacje o dokumencie podróży. Podając wzmiankę o pracodawcy, przedsiębiorca musi wymienić m.in. adres, nazwę firmy, rodzaj wykonywanej działalności.