Złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań finansowych jest nieuniknione w działalności każdej firmy. Stan epidemii wpływa jednak na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. W jaki sposób?

Przedsiębiorcy z uwagi na ciężką sytuacje ekonomiczną w Polsce, która jest spowodowana koronawirusem maja możliwość skorzystania z wydłużonych terminów w zakresie ewidencji oraz sporządzają zatwierdzania, udostępniania i przekazywania sprawozdań finansowych do urzędów. Przedsiębiorcy nie musza stosować się do obowiązujących w przepisach terminów, ponieważ w zależności od jednostki na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok mają 2 lub 3 miesiące więcej czasu.

Dla jednostek podległych KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) przesunięto termin o 2 miesiące. Dla pozostałych jednostek składających sprawozdanie przedłużono termin ten o 3 miesiące.

Terminy na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok zostały wydłużone, aby podatnicy nie byli narażeni na kary, które stosowane są, gdy sprawozdanie nie zostanie złożone w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że aktualnie nie ma innej możliwości jak stosowanie elektronicznych sprawozdań finansowych, ponieważ te w formie papierowej nie są już uznawane.