Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa

Zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa nie zawsze musi skutkować jego likwidacją. Przedsiębiorca może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez ten czas może przemyśleć swoje dalsze kroki.

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa pozwala przedsiębiorcy skorzystać z wielu ulg finansowych, udogodnień podatkowych, zwolnień z opłacania składek do ZUS oraz składania deklaracji VAT.

Aby mogło dojść do zawieszenia działalności, firma nie może zatrudniać pracowników!

Podczas zawieszenia przedsiębiorca może nadal wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła dochodu, przyjmować należności i regulować zobowiązania, które wynikają z działalności firmy przed zawieszeniem, zbywać środki trwałe i wyposażenie firmy, wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa, osiągać przychody z tytułu działalności przed zawieszeniem itd..

Przedsiębiorstwo takie podlega kontroli skarbowej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność.