Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby chwilowo zaprzestać działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest jej zawieszenie.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może trwać od jednego miesiąca do dwóch lat. Można z niego skorzystać wyłącznie jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Przedsiębiorca, który zawiesza swoją działalność jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas zawieszenia spółka nie może osiągać przychodu z tytułu swojej działalności. Ma jednak prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

W okresie zawieszenia przedsiębiorcę obejmuje wiele zwolnień podatkowych i ulg finansowych. Nie musi też regulować składek do ZUS oraz składać deklaracji podatkowej VAT.

Jeżeli szukasz pomocy w przeprowadzeniu procedury zawieszenia działalności dla swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły oferty naszej firmy w tym zakresie.