Zmiany dla firm w związku z koronawirusem

Od początku marca wprowadzane są zmiany dla firm w związku z koronawirusem, czyli epidemią, która opanowała cały nasz kraj. Rząd podejmuje szereg działań, których celem jest zminimalizowanie skutków epidemii wpływających na polską gospodarkę, firmy oraz pracodawców.

Jakie zmiany dla firm w związku z koronawirusem są wprowadzane?
- Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS.
- Instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów.
- Ochrona i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawierać będzie pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.

Polski rząd bardzo szybko zareagował na rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Jedną ze zmian, której celem jest ochrona pracowników jest przyznanie zasiłku opiekuńczego (14 dni) dla rodziców wychowujących dzieci do lat 8.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pełne wsparcie przedsiębiorcom, którzy nie potrafią wdrożyć pojawiających się zmian prawnych. Wsparcie naszych specjalistów może okazać się niezbędne w kwestii zachowania bezpieczeństwa podmiotu.