Zmiany w podatkach 2019

Od stycznia coraz częściej wprowadzane są planowane zmiany w przepisach prawa podatkowego. O jakich zmianach mowa? Na co warto zwrócić uwagę w 2019 roku?

Bardzo wiele zmian dotyczy podatku PIT. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego podatku od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax, który ma być stosowany w przypadku, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też samego podatnika do innego kraju, Polska straci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do którego opodatkowania miałaby prawo, gdyby do takiego transferu nie doszło.

Nowością, która ma zacząć obowiązywać jest również danina solidarnościowa. Będzie miała zastosowanie do osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 milion złotych. Stawka podatku ma wynieść 4 % nadwyżki ponad tę kwotę.

Mówiąc o tym, jakie będą zmiany w podatkach 2019 warto wspomnieć również o obniżeniu stawki CIT do 9% dla podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro w danym roku podatkowym lub mają status małego podatnika. Preferencyjna stawka będzie miała zastosowanie do dochodów innych niż z zysków kapitałowych.