Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to sztuka pomiaru stanowiąca pewnego rodzaju ewidencje gospodarczą zjawisk i procesów, a także sytuacji majątkowej w danym przedsiębiorstwie. Przedmiotem badań są procesy jakie zachodzą w podmiotach i spółkach, a także posiadane przez nie zasoby biorące bezpośredni udział w tych zdarzeniach. Nie da się jednoznacznie określić pojęcia rachunkowość w pigułce, ponieważ wpływ mają na nią bezpośrednio wiele czynników związanych z samą formą prawną firmy, jak i jej strukturą wewnętrzną.

KPiR

KPiR to Księga Przychodów i Rozchodów, której obowiązek prowadzenia mają osoby fizyczne oraz będący nimi właściciele działalności.

Sposób takiej ewidencji księgowej przeznaczony jest zatem dla:
- spółek cywilnych
- spółek jawnych
- spółek partnerskich
- jednoosobowych działalności gospodarczych
- agencji umów zlecenia
- osób duchownych
- osób zajmujących się działaniami produkcji rolnej
- armatorów zdefiniowanych

warunkiem jest jednak, aby przychody netto ze sprzedaży nie przekraczały 2 000 0000 euro.

Strony