Doradcy podatkowi w Krakowie

Doradcy podatkowi w Krakowie, którzy posiadają dobre wykształcenie, doświadczenie w pracy oraz charakteryzujący się rozległą wiedzą na temat rachunkowości stale są poszukiwani przez przedsiębiorców. Niejednokrotnie ich pomoc okazuje się niezbędna podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby objąć to stanowisko i zostać wpisanym na listę doradców należy zdać egzamin przed specjalną Państwową Komisją Egzaminacyjną, który składa się z części ustnej i pisemnej. Żeby to się udało trzeba zdobyć wiedzę z następujących dziedzin:
- rachunkowość,
- prawo dewizowe,
- prawo karne skarbowe,
- analiza podatkowa,
- materialne prawo podatkowe,
- źródła i wykładnia prawa,
- międzynarodowe wspólnotowe i krajowe prawo celne,
- międzynarodowe i krajowe prawo podatkowe,
- ewidencja podatkowa,
- zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
- organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej,
- kontrola skarbowa,
- prawo dewizowe,
- przepisy o doradztwie podatkowym,
- etyka zawodowa.

Jak widać lista zagadnień jest długa i nie łatwo zdobyć tę kwalifikację, dlatego zazwyczaj osoby wykonujące ten zawód są ekspertami w swojej dziedzinie i posiadają wiele do zaoferowania.
Ze względu na szeroki zakres usług, które mogą być przez nich wykonywane, doradcy podatkowi w Krakowie nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem klientów. W swoich ofertach oprócz udzielania porad, jak wskazuje sama nazwa, zajmują się oni prowadzeniem ksiąg handlowych i podatkowych, sporządzaniem zeznań podatkowych czy deklaracji.