Księgowość spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, podobnie jak spółka z oo. Tego rodzaju spółki, niezależnie od tego, jaki jest ich dochód za poprzedni rok zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej.
Wszystkie spółki akcyjne muszą prowadzić pełną księgowość i wypełniać księgi rachunkowe. Nie jest to bardzo proste, ponieważ w księgach tym zapisujemy nie tylko nasze przychody i rozchody, czy wartości sprzedanych towarów i usług, ale także rozrachunki z kontrahentami, operacje bankowe i kasowe. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Prowadzenie tych ksiąg ułatwia nam uzyskanie jasnej i zrozumiałej sytuacji finansowej firmy.

Księgi rachunkowe są znacznie trudniejsze do prowadzenia niż księga przychodów i rozchodów przy księgowości uproszczonej. Jej zasady i techniki prowadzenia są czasami tak niezrozumiałe, że nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. Jeśli ty też sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami, a my pomożemy ci we wszystkim.