Ceny transferowe krok po kroku

Ceny transferowe stosowane są pomiędzy podmiotami, które powiązane są ze sobą osobowo lub kapitałowo. Najczęściej połączenie takie występuje w transakcjach wymiany towarów i usług. Ceny transferowe różnią się od tych, które wynegocjowane zostały na wolnym rynku.

Ceną transakcyjną nazwać można także z góry założoną sumę pieniężną, ustaloną przez zakład sprzedający, spółkę córkę bądź wydział przedsiębiorstwa na usługę lub dobro. Ze względu na ewentualny poziom ryzyka wysokość ceny dla każdej transakcji powinna zostać stale monitorowana przez specjalistów. Aby ceny transferowe krok po kroku zrozumieć należy przede wszystkim sprawdzić definicje pojęcia, następnie jak przeprowadzana jest transakcja, jakie podmioty mogą być z nią powiązane, a na końcu jakie dokumenty należy obligatoryjnie sporządzić.

Wszelkie kwestie księgowe oraz podatkowe wymagają wiedzy oraz odpowiedzialności, przez co nie jest polecane początkującym przedsiębiorcom samodzielnie prowadzenie księgowości. Dużo lepszym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług biura rachunkowego, które poprowadzi rachunkowość firmy!

Zapraszamy do kontaktu, a przedstawimy ofertę naszego biura.