Czym jest VAT UE?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych są zobligowani do składania deklaracji VAT UE. A czym jest VAT UE? Jest to pewnego rodzaju europejski odpowiednik numeru NIP dla działalności, które biorą udział w międzynarodowych transakcjach handlowych na terenie Unii Europejskiej. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie opodatkowania transakcji według stawki opodatkowania w kraju nabywcy.

Jednak aby uzyskać należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako płatnik VAT. Zobowiązani są do tego wszyscy podatnicy, którzy świadczą takie usługi na terenie Unii Europejskiej, a dokonać należy tego przed pierwszą popełnioną transakcją. Obowiązek ten dotyczy również podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT, w wypadku gdy wartość transakcji przekroczy 50 tys. złotych. Dodatkowo, gdy podatnik świadczy usługi na rzecz podatnika VAT UE, którego kraj opodatkowania wystosowany jest na podstawie miejsca zamieszkania/ siedziby, również obligatoryjnie musi dokonać rejestracji.

W przypadku nie zarejestrowania się jako podatnik VAT UE, podatnik ma obowiązek rozliczyć podatek z transakcji.