Gdzie wyrobić Kartę Polaka?

Karta Polaka jest dokumentem, który może zostać przyznany obywatelowi kraju powstałego po rozpadzie ZSRR. Świadczy on o szczególnym związku jego posiadacza z narodem polskim. Na tej podstawie może mu przysługiwać wiele uprawnień na terenie Polski i nie tylko.

Karta Polaka niesie ze sobą wiele udogodnień. Dzięki niej, jej posiadacz może bezpłatnie starać się o stały pobyt w Polsce lub polskie obywatelstwo. Oprócz tego upoważnia go do korzystania z programu pomocy materialnej dla Polaków za granicą. Inną zaletą tego dokumentu jest możliwość podjęcia nauki lub legalnej pracy na terytorium RP. Posiadacz Karty Polaka może też prowadzić tu działalność gospodarczą, na takich samych zasadach jak obywatele.

Gdzie wyrobić Kartę Polaka?

Dokument ten jest wydawany przez konsulat, odpowiedni ze względu na miejsce zameldowania starającego się o Kartę. Aby móc ją otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz kompletu dokumentów, potwierdzający związek wnioskodawcy z Polską i jej kulturą. Uzyskanie Karty Polaka wiąże się również z koniecznością odbycia osobistego spotkania z konsulem. Na podstawie rozmowy z wnioskodawcą podejmuje on ostateczną decyzję co do przyznania mu Karty.