Jak prowadzić pełną księgowość?

Przedsiębiorcy prowadzący podmiot na rynku zobowiązani są do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych. Sposób dokonywania ewidencji uzależniony jest najczęściej od formy prawnej prowadzonej działalności oraz wysokości osiąganego rocznego przychodu. Wielu właścicieli firm obawia się pełnej księgowości - jak prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości, zobowiązuje do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
-dzienniki,
-księga główna,
-księgi pomocnicze,
-zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
-wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Do obowiązków prowadzenia pełnej księgowości należy również przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego informującego o sytuacji finansowej podmiotu.

Nasze biuro oferuje prowadzenie księgowości (również online) dla przedsiębiorców z całej Polski. Decydując się na współpracę z nami klient nie musi zastanawiać się jak prowadzić pełną księgowość.