Koronawirus ratalna spłata składek

Czy z powodu koronawirus ratalna spłata składek będzie konieczna w terminie? ZUS oferuje pomoc, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. O jakiej pomocy mowa?

Właściciele firm, którzy odczuwają realne skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub nieobecnością pracowników, mogą liczyć na pomoc ZUS. Wszelkie wprowadzane środki mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli. Przedsiębiorcy mający problem z opłacaniem składek mogą uregulować je w późniejszym terminie. Ważne jest to, że właściciele firm nie zostaną zobligowani do zapłaty odsetek za zwłokę.

Warto jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Kwestie wszelkich zadłużeń z tytułu składek, których nie ma możliwości spłacenia jednorazowo, przedsiębiorca może załatwić w ten sposób, że złoży wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.

ZUS wprowadza wiele rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę przedsiębiorców podczas trwającej epidemii koronawirusa.