Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie

Prowadzenie ewidencji księgowej w postaci KPiR, czyli Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów pozwala uzyskać przejrzysty obraz sytuacji finansowej jednostki. Ta forma księgowości zobowiązuje d o zapisywania zdarzeń gospodarczych – przychodów i kosztów. Warto zaznaczyć, że KPiR pozwala wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy podmiotom korzystającym z zasad ogólnych lub podatku liniowego.

KPiR obliguje do chronologicznych zapisów przychodów i kosztów, a także dokonania ich odpowiedniego opisu. Każde zdarzenie gospodarcze powinno posiadać swój numer porządkowy.

Kraków biura księgowe

Kraków biura księgowe – jakich usług możemy spodziewać się w ramach kompleksowej obsługi księgowej? Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?

Najczęściej w zakres podstawowych usług księgowych wchodzą:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie KPiR
- obsługa kadrowo-płacowa (często na życzenie Klienta)
- sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia roczne
- ewidencja w formie ryczałtu
- doradztwo księgowe

Strony