Nowy JPK VAT od października

Nowy JPK VAT od października zaczął obowiązywać na nowych zasadach. Warto zaznaczyć, że zmiany w JPK_V7 nie dotyczą podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc takich, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł. Istotne jest, że nawet przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje unijne, a w kraju korzystają ze zwolnienia podmiotowego – nie muszą składać nowego JPK_V7.

JPK_V7 nowy JPK_VAT

Do 25 listopada czynni podatnicy VAT zobowiązani są do przesłania nowego pliku JPK_V7 na nowych zasadach. Zmiany w zakresie rozliczania się z fiskusem zaczęły obowiązywać od października 2020 roku. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy nie powinni tego obowiązku zostawiać na ostatnią chwilę. Istotnie należy wspomnieć o tym, że już powinni zbierać informacje o dostawach szczególnych grup towarów i usług i procedurach specjalnych.

W związku z obowiązywaniem nowych przepisów deklaracja VAT została włączona do pliku JPK_V7. Obecnie JPK składa się z części:

Strony