Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7

Nowelizacja ustawy o VAT sprawiła, że czynni podatnicy VAT zobowiązani będą do dostosowania się do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od października 2020 roku. Nowe rozwiązania podatkowe obejmą zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (rejestr zakupów i sprzedaży VAT).

Istotne jest, że nowe rozwiązania podatkowe zobowiążą podatników do obowiązku jakim będzie oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_V7. W jaki sposób przygotować się do nowej struktury pliku JPK?

Jak wypełnić JPK_V7

Elektroniczne przekazywanie informacji o prowadzonej działalności jest znacznym ułatwieniem zarówno dla podatników jak również dla organów podatkowych, które otrzymują dane umożliwiające szybką weryfikacje nieprawidłowości. Ministerstwo Finansów każdego roku stara się wprowadzać rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podatników oraz usprawnienie obowiązującego systemu podatkowego. Efektem wprowadzanych zmian podatkowych ma być uszczelnienie „luki podatkowej VAT”.

Jednym z rozwiązań wdrażanych w tym roku jest zastąpienie deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT jednym plikiem JPK_V7.

Strony