Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest jedną z metod uproszczonej księgowości. Dotyczy określonych podmiotów, takich jak: osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowych nie przekroczył 1, 2 mld euro w przeliczeniu na polską walutę, a także tych których nie dotyczyło prowadzenie rachunkowości przed przekroczeniem limitu.

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej na pewno zdajemy sobie sprawę z problematyki księgowości. W zależności od rozmiaru i rodzaju firmy, obowiązek mamy prowadzić księgowość pełną lub uproszczoną. O ile z księgowością uproszczoną damy radę poradzić sobie sami, o tyle rachunkowość w formie pełnej jest niezwykle problematycznym zadaniem.

Strony