Rozliczenie podatku

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej generowane są dochody, z których musi rozliczyć się przedsiębiorca odprowadzając do urzędu skarbowego składkę na należy podatek dochodowy. Na koniec roku podatkowego konieczne jest także w odpowiednim terminie sporządzenie rocznej deklaracji i rozliczenie podatku za cały rok. Przedsiębiorca musi wywiązać się z tego obowiązku, ponieważ w innym wypadku może mieć do czynienia z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci nawet kar finansowych.

Strony