Sporządzanie deklaracji VAT-7

Sporządzanie deklaracji VAT-7 jest wynikiem obowiązku podatnika, który zobowiązany jest do samoobliczenia oraz zapłaty w odpowiednim terminie podatku. Podstawową deklaracją podatku od towarów i usług jest deklaracja VAT-7. Podatnik, który wypełnia taką deklaracje będzie musiał podać kilka informacji, które przede wszystkim będą dotyczyć transakcji zakupu i sprzedaży produktów, usług opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej. Elementy deklaracji VAT-7 to:

Porady księgowe w małopolsce

Gdzie szukać, aby znaleźć dobre porady księgowe w Małopolsce? Nie wiesz jak sporządzić jakiś dokument rozliczeniowy, przeprowadzić ewidencję nowego środka trwałego lub jakiejś wartości niematerialnej, sporządzić coroczne sprawozdanie finansowe, przeprowadzić sprawy kadrowo-płacowe, a może sporządzić bieżące zestawienie informacji finansowych potrzebnych dla członków zarządu? Pytań i problemów może być wiele więcej, ponieważ dla niektórych przedsiębiorców jest to na porządku dziennym.

Strony