Tania rachunkowość w Krakowie

Księgowość jest elementem nieodzownym w każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwie, gdyż na firmach ciąży obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym. Często księgowość może sprawiać problemy, zwłaszcza pełna. Jest bowiem rozbudowanym i skomplikowanym systemem, który reguluje wiele przepisów. Stąd też jest kosztowna, gdyż aby sobie z nią poradzić, biznesmeni często zatrudniają pracownika biurowego.

Sporządzanie analiz ekonomicznych

Wyniki finansowe osiągane przez podmioty gospodarcze stanowią przedmiot szerokiej analizy. Sporządzanie analiz ekonomicznych jednostki gospodarczej działającej na rynku zmierza do określenia jej kondycji finansowej oraz opracowania prognoz dotyczących jej wyników w przyszłości. W zależności od potrzeb informacyjnych taki obszar działalności i poziom szczegółowości przyjmuje proces sporządzania analiz ekonomicznych.

Strony