Obliczanie wynagrodzeń netto pracowników

Każda jednostka gospodarcza, która zatrudnia pracowników zobowiązania jest do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Obliczanie wynagrodzeń netto pracowników to czynność, którą zobowiązany jest wykonać każdy pracodawca.

Wynagrodzenie jakie wypłacane jest pracownikom podmiot gospodarczy zalicza w koszty prowadzonej działalności. Obliczanie wynagrodzenia netto pracowników wiąże się z potrąceniem od wynagrodzenia brutto :
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Strony