Koszty prowadzenia działalności gospdarczej

Działalność gospodarcza wiąże się nie tylko z osiąganiem korzyści w postaci przychodów ale również z ponoszeniem ogromnych nakładów rzeczowych i finansowych w postaci kosztów. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej często przewyższają oczekiwany poziom i przedsiębiorca musi poszukiwań ekonomicznych rozwiązań pozwalających na pozyskanie oszczędności.

Księgowość spółki jawnej

Posiadasz spółkę jawną? Musisz prowadzić w niej księgowość? Dowiedz się jaki są twoje obowiązki.
Spółki jawne podobnie jak partnerskie i cywilne mogą prowadzić uproszczoną księgowość, czyli Księgę Przychodów i Rozchodów ( KPiR ). Jest jednak jedno ważne kryterium - ich roczne dochody za poprzedni rok podatkowy nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro. Jeśli wykroczą, powyżej tej granicy muszą już przejść na pełną księgowość i prowadzić księgi handlowe.

Strony