Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US?

Często można w swoim życiu spotkać się z sytuacją, kiedy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Taka konieczność może zaistnieć jeśli np. ubiegasz się o kredyt, bądź planujesz zakup na raty/zakup w ramach leasingu. Jednak nie każdy z nas wie, jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US.

Urząd Skarbowy jest zobowiązany do wydania Ci takiego zaświadczenia w sytuacjach takich, jak:
- urzędowe poświadczenie o sytuacji podatkowej jest wymagane przez przepisy prawa,
- zostałeś poproszony o poświadczenie swojej sytuacji podatkowej.

Składanie wniosku do Urzędu Skarbowego

Prowadzisz własną działalność albo jako osoba fizyczna musisz się udać do US, w celu wywiązania się z obowiązku jakim jest składanie wniosku do Urzędu Skarbowego?

Jeśli nie masz możliwości zrobienia tego osobiście z powodu pobytu za granicą, bądź nie chcesz tracić czasu, na stanie w urzędowych kolejkach, służymy swoją pomocą. Nasi pracownicy w Twoim imieniu złożą dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Urzędzie Skarbowym na terenie Krakowa lub Warszawy.

Strony