Likwidacja spółki a VAT

Mając zamiar zamknąć spółkę, która jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta z odliczeń z tego tytułu, likwidatorzy muszą liczyć się z tym, że wybrane towary podczas tego procesu zostaną ponownie opodatkowane.

Likwidacja spółki, która posiada:
- towary własnej produkcji, oraz te, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy
- środki trwałe,
z których obniżono kwotę podatku w trakcie likwidacji działalności spółki, muszą zostać opodatkowane.

Jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Wiele firm księgowych oferuje pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019, ponieważ doświadczony i obeznany w zmianach księgowych jest w stanie wykonać to zadanie najbardziej prawidłowo.

Sprawozdanie za 2019 rok dla niektórych jednostek będzie wyglądało inaczej. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami zgłoszonymi do KRS do tej pory składały sprawozdania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, ale nie ustrukturyzowanej.

Strony