Składanie SF za 2019

Zmiany w formie składania sprawozdania finansowego zaszły 1 stycznia 2020 roku. Niektórzy podatnicy CIT będą musieli zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia i zacząć inaczej tworzyć sprawozdania finansowe.

Zmiany dotyczą tych podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub wpisani są do innych rejestrów KRS).

Jak w 2020 złożyć sprawozdanie finansowe?

W ubiegłych latach obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciążał tylko jednostki, które prowadziły działalność gospodarczą, czyli te, które składały sprawozdanie do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a będące podatnikami CIT.

Strony