Skierowanie na badania lekarskie

Badania lekarskie jest obowiązkowym elementem zatrudnienia. Wynika to z przepisów BHP, które jasno określają w jaki sposób powinno dbać się o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Badania lekarskie możemy podzielić na:
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne.

Każdy z wyżej wymienionych rodzajów jest badaniem potrzebnym do zachowania zasad BHP w pracy, natomiast występuje na różnych jej etapach. Badanie wstępne robi się zanim podejmie się pracę, natomiast okresowe i kontrolne już w jej czasie.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy

Księgi rachunkowe zapewniają przejrzysty oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy to obowiązek:

- osób fizycznych
- spółek cywilnych osób fizycznych
- spółek jawnych osób fizycznych
- spółek partnerskich
u których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wartość przychodów zobowiązane są również m.in.:

Strony