Pomoc w wyrobieniu Karty Polaka

Dla kogo usługa „pomoc w wyrobieniu Karty Polaka” może okazać się pomocna?

Karta Polaka stanowi dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że ten dokument nie jest równoznaczny z posiadaniem obywatelstwa polskiego.

Karta Polaka jest dokumentem ważnym przez 10 lat od dnia jej przyznania. Oczywiście ważność może zostać przedłużona pod warunkiem złożenia wniosku we właściwym terminie.

Czym jest VAT UE?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych są zobligowani do składania deklaracji VAT UE. A czym jest VAT UE? Jest to pewnego rodzaju europejski odpowiednik numeru NIP dla działalności, które biorą udział w międzynarodowych transakcjach handlowych na terenie Unii Europejskiej. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie opodatkowania transakcji według stawki opodatkowania w kraju nabywcy.

Strony