Czym jest VAT UE?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych są zobligowani do składania deklaracji VAT UE. A czym jest VAT UE? Jest to pewnego rodzaju europejski odpowiednik numeru NIP dla działalności, które biorą udział w międzynarodowych transakcjach handlowych na terenie Unii Europejskiej. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie opodatkowania transakcji według stawki opodatkowania w kraju nabywcy.

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc

Do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje w ujęciu finansowym o rocznej działalności przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy.

Strony