Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc

Do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje w ujęciu finansowym o rocznej działalności przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy.

Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy?

Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy? W jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 roku? Co grozi za niewykonanie tego obowiązku?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem przedstawiającym najważniejsze informacje związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa w formie zestawień liczbowych. Dokument sporządzany jest w oparciu o dane roku podatkowego oraz według dnia bilansowego w danej jednostce gospodarczej.

Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

Strony