Zawieszenie działalności firmy

Każda firma ma swoje lepsze i gorsze momenty. W przypadku, gdy przestanie przynosić upragnione zyski przedsiębiorca nie musi, a nawet nie powinien od razu jej likwidować. Lepszym rozwiązaniem jest jej chwilowe zawieszenie, a więc zaprzestanie działalności na pewien czas. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może przemyśleć swoją dalszą działalność, rozwiązać ewentualne problemy by kolejno wznowić swoją aktywność na rynku.

Zawieszanie działalności sp zoo

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników bez względu na przyczynę może zdecydować się na chwilowe zawieszenie swojej działalności. Zawieszenie to może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników w ramach stosunku umowy o pracę, wówczas zawieszenie działalności będzie niemożliwe. Co ważne, współpraca pracodawcy z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych nie ogranicza jego prawa do zawieszenia działalności.

Strony