Nowy Ład zmiany w składce zdrowotnej

Program Nowy Ład wprowadza wiele zmian podatkowych, a główną z nich i dość niekorzystną dla przedsiębiorców jest zmiana w sferze podatków i opłat firmowych.

Nowy Ład zmiany w składce zdrowotnej - zmieni się sposób obliczania i wysokość składki zdrowotnej, w każdej formie podatkowej będzie ona różna. Przedsiębiorcy stracą możliwość odliczania części składki od podatku. Zmieniony zostanie także termin płatności składek ZUS – zostanie wydłużony do 20. dnia następnego miesiąca.

Firmy będą zobowiązane do sporządzania i wysyłania deklaracji DRA do ZUS co miesiąc.

Przedsiębiorca, który wybrał jako formę rozliczania podatek liniowy będzie płacił składkę zdrowotną w wysokości 4,9% zależną od uzyskiwanego miesięcznego dochodu, jednak minimalna jej wysokość to 270,90 zł dla dochodu do kwoty 5510zł. W przypadku formy rozliczania, jaką jest skala podatkowa składka zdrowotna wyniesie 9% zależna również od miesięcznego dochodu z zaznaczeniem, iż jej minimalna wysokość to 270,90 dla dochodu do kwoty 3010zł.

W przypadku formy rozliczania „ryczałt ewidencjonowany” wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od przychodów i wyliczana procentowo z kwoty przeciętnego wynagrodzenia.