Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest już z nami od lipca. Oznacza to, że od tego czasu przedsiębiorcy mogą ją wybrać jako jeden z typów spółki do prowadzenia działalności.

P.S.A. to połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Z tego właśnie powodu opodatkowanie prostej spółki akcyjnej działa na podobnych zasadach co w tych spółkach. P.S.A. podlega pod opodatkowanie CIT - czyli podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdzie stawka wynosi 19% podstawy opodatkowania. Natomiast tak jak inni tzw. mali podatnicy CIT może ona zostać objęta stawką wynoszącą jedynie 9%. Jednak aby zostać małym podatnikiem przychody z poprzedniego roku podatkowego spółki nie mogą przekraczać kwoty ustalonej w ustawie. Należy jednak pamiętać, że z powodu wielu wymagań nie każda P.S.A. będzie mogła skorzystać z obniżonego opodatkowania.

Ważnym jest, że prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową, oznacza to, że tak jak inne spółki z tej grupy jest ona podwójnie opodatkowana. Czyli najpierw zostaje opodatkowany dochód spółki, a następnie zyski wypłacane wspólnikom.