Outsourcing kadrowy

Outsourcing kadrowy

Każda firma zatrudniająca chociażby jednego pracownika, ma obowiązki kadrowo - płacowe. Jeśli liczba zatrudnionych osób jest niewielka, pracodawca może spróbować samodzielnie zająć się rozliczeniami i prowadzeniem dokumentacji. Nie jest to jednak proste zadanie, z uwagi na stale zmieniające się przepisy w zakresie prawa pracy. Im większa liczba pracowników, tym więcej czasu należy poświęcić na ich obsługę formalną i rozliczanie płac - z tego właśnie powodu tak dużym zainteresowaniem cieszy się outsourcing kadrowy.

Outsourcing kadrowy usługi

Na czym polega outsourcing kadrowy? - Zależy od oferty biura, z jakim podejmuje się współpracę. Najczęściej jednak jest to między innymi:

  • sporządzanie listy płac,
  • przygotowanie deklaracji ZUS, wyliczanie miesięcznych zobowiązań i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia,
  • sporządzanie dokumentów kadrowych: wniosków urlopowych, skierowań na badania.
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
  • sporządzanie umów o pracę / zlecenie / o dzieło.

Zalety outsourcingu kadrowego

Outsourcing kadrowy jest rozwiązaniem, które ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania firmy poprzez realizację i wdrażanie zagadnień związanych z płacami i kadrami przedsiębiorstwa. Zastosowanie takie sposobu ma zapewnić redukcję kosztów i ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z prowadzeniem firmy.

Outsourcing polega na tym, że doświadczona kadrowa wykonuje powierzone jej zadanie w oparciu o bogate doświadczenie i szeroką wiedzę, dzięki czemu zastosowane działania mogą bardzo korzystnie wpłynąć na rozwój biznesu. Zarówno w podmiotach gospodarczych zatrudniających małą liczbę pracowników, jak i w dużych korporacjach istotne jest, aby dane pracowników i akta osobowe były poprawnie zbierane i przetwarzane - outsourcing daje gwarancję poprawności.

Oferta outsourcingu kadrowego

Osoby, które interesuje outsourcing kadrowy zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta. Konsultant przedstawi Państwu wszystkie szczegóły oferty.

< /hr>

Przeczytaj także: