Oznaczenia GTU

Oznaczenia GTU to inaczej kody grup towarowych. Ich zastosowanie ma na celu weryfikację towarów lub usług, co w przyszłości pozwoli podatnikom na ustalenie prawidłowego JPK. Jest trzynaście grup towarowo-usługowych. Należą do nich:

GTU 01 - sprzedaż alkoholu
GTU 02 - handel paliwem (benzyny, oleje, biopaliwa)
GTU 03 - sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych
GTU 04 - wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych
GTU 05 - handel surowcami wtórnymi, odpadami
GTU 06 - elektronika
GTU 07 - sprzedaż pojazdów i części
GTU 08 - wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i nieszlachetnych
GTU 09 - dostawa i wyrób produktów leczniczych
GTU 10 - budynki, gruntów i budowli
GTU 11 - usługi z zakresu przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 - usługi o charakterze niematerialnym
GTU 13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Przedsiębiorca ma obowiązek na fakturze zaznaczyć, czy dany przedmiot sprzedaży należy do wyżej wymienionego oznaczenia GTU. Za nieprawidłowe wypełnienie faktury może zostać on ukarany wysoką karą pieniężną.