Polskie Biuro Księgowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, z której korzysta coraz więcej osób. Powodem może być możliwość rejestracji podmiotu gospodarczego w trybie S24 lub ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania.

Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że jednym z obowiązków prowadzenia tego rodzaju działalności jest sprawozdawczość. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz do sporządzania na koniec roku sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.

Przedsiębiorca może ewidencję prowadzić samodzielnie, zatrudnić kwalifikowanego księgowego lub skorzystać z usługi biura rachunkowego. Ze względu na zawiłość przepisów prawnych i prowadzenie bezbłędnie dokumentacji rachunkowej firmy właściciele jednostek gospodarczych decydują się na przekazanie tych czynności podmiotom zewnętrznym.

Polskie biuro księgowe w kompleksowy sposób prowadzi księgi rachunkowe, rozlicza podatki, przygotowuje dokumenty i wysyła do organów podatkowych, analizuje sytuację finansową spółki, a także świadczy doradztwo.

Od tego, jak obszerny będzie zakres wykonywanych czynności zależy m.in. rodzaj formy organizacyjno-prawnej oraz czy np. przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem od towarów i usług, bo jeżeli tak to księgowy może dodatkowo rozliczać podatek VAT i sporządzać faktury.